Chào mừng 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 45 năm ngày thành lập Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, 49 năm ngày truyền thống ngành Hóa chất, kỷ nhiểm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) , Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên...
1. phân bón DAP hạt màu nâu 2. Phân bón DAP hạt màu đen 3. Phân bón DAP hạt màu vàng 4. Sản phẩm DAP hạt màu xanh ngọc Bao bì...
Sản phẩm nổi bật
To Top