ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2017-2018  Để đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ Đông, chủ lực là cây đậu tương, cây ngô ngắn ngày, tăng diện tích cây trồng (rau màu, hoa cây cảnh) có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông 2017 – 2018 như sau: Tổng...
1. phân bón DAP hạt màu nâu 2. Phân bón DAP hạt màu đen 3. Phân bón DAP hạt màu vàng 4. Sản phẩm DAP hạt màu xanh ngọc Bao bì...
Sản phẩm nổi bật
To Top