Công nghệ sản xuất DAP lựa chọn công nghệ tiền trung hoà kết hợp phản ứng ống của INCRO. Phương pháp sản xuất DAP được dựa vào phản ứng chính sau: H3PO4 + 2NH3  (NH4)2HPO4 Quá trình sản xuất bao gồm  các giai đoạn sau: - Trung hòa sơ bộ axít phốtphoric bằng amoniắc. - Công đoạn phản ứng ống và tạo hạt sản phẩm. - Đóng bao. - Xử lý khí. Mô tả công nghệ: Axít phốtphoríc từ phân xưởng sản xuất phốtphoric,...
Dây chuyền sản xuất Axít sunfuric của dự án là công nghệ tiếp xúc kép và hấp thụ hai lần, công nghệ này cho phép hiệu suất chuyển hóa là cao nhất.  Mô tả quá trình: Công nghệ sản xuất axít sunfuric bằng phương pháp tiếp xúc kép, được hình thành từ 3 quá trình cơ bản: 1. Quá trình đốt lưu huỳnh: S  + O2   SO2   2. Chuyển hoá SO2: SO2 được liên tục đưa vào thiết bị chuyển...
Lò hơi là thiết bị quan trọng hàng đầu trong việc tăng hiệu quả tạo thành hơi và điện, giảm chi phí thải chất thải vào môi trường. Lò hơi đốt than có nhiều loại và được cải tiến liên tục nhằm tăng hiệu quả sử dụng than, nhiệt và giảm khí thải, tăng chất lượng chất thải rắn (giảm hàm lượng cácbon còn lại trong xỉ để giảm tiêu hao than và tăng khả...
Sản phẩm nổi bật
To Top