Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem là Công ty Cổ phần nhà nước với 3 cổ đông chính là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chiếm 53,5%, Công ty TNHH Apatit Việt Nam 6%, Công ty Cổ phần Nam Việt chiếm 40,5%. Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem được thành lập vào ngày 15/12/2008 để thực hiện đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Diamonphosphate...
Sản phẩm nổi bật
To Top