- Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón - hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp. - Sứ mệnh: Sản xuất, cung ứng phân bón, hóa chất có chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu trên cơ sở lợi ích cùng nhau. Phát huy mọi nguồn lực sẵn có của Công...
Sản phẩm nổi bật
To Top