Công nghệ sản xuất DAP lựa chọn công nghệ tiền trung hoà kết hợp phản ứng ống của INCRO. Phương pháp sản xuất DAP được dựa vào phản ứng chính sau:

H3PO4 + 2NH3  (NH4)2HPO4

Quá trình sản xuất bao gồm  các giai đoạn sau:

- Trung hòa sơ bộ axít phốtphoric bằng amoniắc.

- Công đoạn phản ứng ống và tạo hạt sản phẩm.

- Đóng bao.

- Xử lý khí.

Mô tả công nghệ:

Axít phốtphoríc từ phân xưởng sản xuất phốtphoric, NH3 từ khu lưu trữ amoniac, nước công nghệ được đưa sang thiết bị phản ứng kiểu ống. Tại thiết bị này  toàn bộ axít phốtphoric,  và khoảng 70% lượng NH3 cần thiết được đưa vào trong thiết bị phản ứng trung hoà để trung hoà sơ bộ và tạo ra bùn amoni phốt phát  với 22% nước. Bùn này sau đó được đưa tới thiết bị tạo hạt DAP.

Tại thiết bị tạo hạt DAP, bùn được phân phối đều vào thiết bị tạo hạt, và 30% NH3 còn lại cũng được cấp vào thiết bị này. Đây là thiết bị vê viên thùng quay, bên trong thùng có lắp các cánh vào thân hình trụ. Do lực trọng trường, bùn di chuyển về đầu phía sau và được vê thành viên. Các hạt DAP ẩm  sau đó được đưa tới thiết bị sấy thùng quay, tại đây nước trong hạt DAP ẩm bị bay hơi và phản ứng tạo DAP còn tiếp tục trong suốt quá trình sấy. Hạt DAP đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật được đưa sang công đoạn đóng bao.

Trong quá trình sản xuất, bụi và một số khí độc thoát ra như NH3, HF, SiF4  ở tất cả các nguồn phát thải như  thiết bị trung hoà sơ bộ, thiết bị tạo hạt, máy sấy, gầu tải, sàng phân loại, thiết bị làm nguội DAP đều được thu lại và được xử lý bằng hệ thống xử lý ướt. Toàn bộ công nghệ và thiết bị của dây chuyền sản xuất này sẽ được nước ngoài cung cấp và có bản quyền sử dụng.

ĐÓNG BAO DAP

Mô tả công nghệ:

DAP từ công đoạn sấy được băng tải đưa lên hệ thống bunke chứa sản phẩm, từ hệ thống bunke này DAP được xả đáy xuống hệ thống cân định luợng và máy đóng bao, sản phẩm DAP sau đóng bao được hệ thống robot xếp bao đưa lên cac palet để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và lưu kho.

Ngoài 03 dây chuyền sản xuất chính trên, trong nhà máy sản xuất DAP còn có dây chuyền nhiệt điện để tận dụng triệt để hơi nhiệt thừa từ quá trình sản xuất axit sunphuric một được triệt để.

 

Các tin khác:
Sản phẩm nổi bật
To Top