- Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón - hóa chất phục vụ nông nghiệp và công nghiệp.

- Sứ mệnh: Sản xuất, cung ứng phân bón, hóa chất có chất lượng tốt nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu trên cơ sở lợi ích cùng nhau. Phát huy mọi nguồn lực sẵn có của Công ty để đem lại lợi ích cho Cổ đông, đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam.

Sản phẩm nổi bật
To Top