Sáng ngày 17/4/2018 tại Hội trường Công ty, Hội nghị người lao động năm 2018 của Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem (DAP Lào Cai) đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của ông Nguyễn Gia Tường – Tổng giám đốc Tập đoàn HCVN, Ban Tổng Giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Sau lễ khai mạc hội nghị, Ông Phùng Ngọc Bộ –Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018. Tổng Giám đốc cũng chúc mừng và biểu dương, trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2017. Năm 2018 với những cơ hội và thách thức mới, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể CBNV đoàn kết, nỗ lực nhằm nâng cao năng suất lao động để Công ty ngày càng phát triển và vững mạnh hơn.

Ông Phùng Ngọc Bộ -Tổng giám đốc Công ty - giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Người lao động

Hội nghị cũng nghe các báo cáo của các phòng ban chức năng và các xưởng sản xuất liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý bán hàng, thu - chi từ nguồn quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng cũng như việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể của công ty và các báo cáo liên quan của Ban chấp hành công đoàn…. Tại Hội nghị này, đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động cũng đã có sự đối thoại cởi mở về các vấn đề liên quan đến quyền lợi chế độ phúc lợi cho NLĐ và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới. Ông Phùng Ngọc Bộ – Tổng Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, Ông Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Tập đoàn HCVN đã tuyên dương tập thể người lao động tại DAP Lào Cai luôn đoàn kết khắc phục khó khăn (chủ quan cũng như khách quan) để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Ông cũng đánh giá cao nội dung các báo cáo tại Hội nghị đã phản ánh chân thực, rõ nét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ban điều hành Công ty đã định hướng tốt lộ trình phát triển của công ty, đồng thời đã có nhiều giải pháp xử lý tồn tại trong sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Gia Tường - TGĐ Tập đoàn HCVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phùng Ngọc Bộ - Tổng giám đốc Công ty - đại diện người sử dụng lao động và ông Trịnh Đức Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện tập thể người lao động đã ký kết thỏa ước lao động năm 2018 góp phần tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Đại diện người sử dụng lao động và Công đoàn công ty ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2018

Bế mạc Hội nghị, ông Trịnh Đức Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong Công ty đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2018.

Sản phẩm nổi bật
To Top