CÔNG TY CỔ PHẦN DAP SỐ 2 - VINACHEM

Tên giao dịch: DAP2 -VINACHEM JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: DAP2., JSC

Văn phòng công ty :

Địa chỉ: xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: (0214)3 767 048

Fax: (0214)3 767 047

Email: dap@daplaocai.com.vn

Website: www.daplaocai.com.vn

 

 

 

 

To Top