Phân bón DAP 61%

Phân bón DAP 61% có hàm lượng dinh dưỡng cao bao gồm cả đạm và lân, SX theo công nghệ Âu - Mỹ