KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI CHO CÂY CAM, QUÝT, CHUỐI, VẢI

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI  CHO CÂY CAM, QUÝT, CHUỐI, VẢI

KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN DAP LÀO CAI

CHO CÂY CAM, QUÝT, CHUỐI, VẢI

I. Cây cam, quýt

- Lượng bón phân

Tuổi cây

Lượng phân bón (kg/cây)

Ure

DAP Lào Cai

Kali

Từ 1-3 năm tuổi

0,1-0,2

0,2-0,3

0,2

Từ 4-6 năm tuổi

0,2-0,3

0,3-0,5

0,3

Trên 7 năm tuổi

0,4-0,6

0,4-0,7

0,5

 

- Cách bón phân:     

  • Bón cho vườn cam, quýt đang có quả: Bón làm 4 đợt trong năm:

    + Đợt 1: Bón vào tháng 9-11, 100% lượng phân DAP Lào Cai + Vôi bột (tùy theo độ chua đất).

    + Đợt 2: (Bón đón hoa, thúc cảnh xuân): từ 15/1 – 15/3 bón 40% Ure + 40% Kali.

    + Đợt 3: (Bón thúc quả, chống rụng quả): Tháng 5 bón 30% Ure + 30% Kali.

    + Đợt 4: (Bón thúc cành thu, tăng khối lượng quả): Tháng 7-8, bón 30% Ure + 30% Kali.

  • Phương pháp bón phân:

    + Bón lót: Đào rãnh quanh tán sâu 20-30cm, rộng 30-40cm cho phân DAP Lào Cai, vôi bột xuống lấp đất lại, phủ rơm rạ giữ ẩm.

    + Bón thúc: Xới nhẹ đất theo tán cây sau đó rắc phân rồi tưới nước cho cây để phân tan và ngấm vào đất.

 

 

II. Cây chuối

- Lượng phân bón

Nhu cầu dinh dưỡng cho chuối khá cao, đặc biệt phân kali, đạm là yếu tố ảnh hưởng rất lớn không chỉ ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, năng suất quả mà còn cả đến phẩm chất, khả năng vận chuyển, cất giữ quả. Lượng phân bón cho 1 hốc chuối như sau:

Lượng phân bón

Loại phân bón

Lượng phân bón (g/hốc)

DAP Lào Cai

80-100 (g)

Đạm Ure

80-120 (g)

Kali

300-400 (g)

 - Thời gian và cách bón có thể chia làm các đợt sau:

+ Bón trước khi trồng: Bón 70% lượng DAP Lào Cai + 25% lượng Kali.

+ Bón lần 2: Sau khi trồng 2 tháng, bón 50% lượng Ure, 50% lượng Kali, bón nông, xới nhẹ trên mặt kết hợp ủ gốc cho cây.

+ Bón lần 3: Bón nuôi quả với 50% lượng Ure, 30% lượng DAP Lào Cai và 25% lượng Kali.

Các loại phân sau khi bón cần phải vùi lấp kín đất. Phân hữu cơ có thể bón theo rãnh, bón lót. Có thể chia lượng phân thành ít đợt hơn, song cần chú ý đến giai đoạn: Sau thu hoạch, phân hóa hoa và nuôi quả. Ngoài ra, còn bổ sung cho cây các loại phân vi sinh bằng cách bón trực tiếp vào đất.

III. Cây vải

Liều lượng và cách bón phân cho 1 gốc như sau:

Tuổi cây

Loại Phân

Tháng 2

Tháng 5

Tháng 8

Bón lót

Trước khi trồng 1 tháng

30-40 kg phân hữu cơ + 220 - 330g DAP Lào Cai + 30 -50g Ure + 50-70g Kali

Năm thứ 1

Ure

20-30g

20-30g

20-30g

DAP

40-60g

40-60g

40-60g

Kali

30-50g

30-50g

30-50g

Năm thứ 2 - 3

Ure

20-40g

20-40g

20-40g

DAP

50-80g

50-80g

50-80g

Kali

15-25g

15-25g

15-25g

Thời kỳ kinh doanh

Năm thứ 4 - 5

Ure

50-60g

350-450g

350-450g

DAP

350-450g

170-220g

170-220g

Kcl

70-100g

250-330g

250-330g

Năm thứ 6 - 7

Ure

140-180g

450-550g

450-550g

DAP

450-580g

220-270g

220-270g

Kcl

100-130g

330-390g

330-390g

Năm thứ 8 - 9

Ure

80-90g

550-670g

550-670g

DAP

550-670g

280-330g

280-330g

Kcl

120-150g

410-490g

410-490g

Năm thứ 10 - 11

Ure

50-60g

560-670g

560-670g

DAP

330-450g

280-330g

280-330g

Kcl

70-100g

410-490g

410-490g

Từ năm thứ 12 trở đi

Ure

50-60g

670-780g

670-780g

DAP

330-450g

330-400g

330-400g

Kcl

70-100g

490-580g

490-580g