23-09-2021 21
Thư mời báo giá nước rửa, đá mài, ống giáo ..
DAP LÀO CAI mời chào giá gói nước rửa, đá mài, ống giáo ..
13-09-2021 34
Chào giá cạnh tranh cung cấp Văn phòng phẩm Quý 3-2021
DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp Văn phòng phẩm Quý 3-2021
13-09-2021 49
Chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư
Chào giá cạnh tranh cung cấp vật tư
13-09-2021 42
Chào giá cạnh tranh cung cấp tôn bảo ôn
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp tôn bảo ôn
13-09-2021 33
Chào giá cạnh tranh Gas- điều hoà - bulong
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh Gas- điều hoà - bulong
13-09-2021 31
Chào giá cạnh tranh cung cấp khớp co giãn hệ cô đặc
Công ty DAP Lào Cai mời Chào giá cạnh tranh cung cấp khớp co giãn hệ cô đặc
13-09-2021 20
Chào giá cạnh tranh Bộ làm kín bơm
công ty DAP Lào Cai mời chào giá cạnh tranh Bộ làm kín bơm
09-09-2021 24
Chào giá cạnh tranh Tấm tách mù
DAP2 mời Chào giá cạnh tranh Tấm tách mù.
09-09-2021 28
Chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
DAP2 mời chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
09-09-2021 28
Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
DAP2 mời Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
06-09-2021 35
Mời Chào hàng cạnh tranh Dầu DO 0,5S-II
DAP Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh gói "Dầu DO ,5S-II"
06-09-2021 65
Chào giá cạnh tranh bê tông chịu lửa
Công ty DAP Lào Cai mời chào giá cạnh tranh Bê tông chịu lửa
24-08-2021 63
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
24-08-2021 62
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
24-08-2021 60
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng