15-02-2022 921
Thông báo tuyển dụng tháng 2-2022
Nhiều vị trí: kỹ sư cơ khí, kỹ sư hoá, Kỹ sư điện đo lường tự động hoá
09-11-2021 857
Tuyển dụng tháng 11/2021
DAP Lào Cai tuyển dụng nhiều vị trí
13-07-2021 1776
DAP Lào Cai Tuyển dụng lao động Tháng 7-2021
DAP Lào Cai tuyển dụng tháng 7-2021 (nhiều vị trí)