DAP số 2 VINACHEM: Các phong trào của Đoàn Thanh niên ngày càng thiết thực và hiệu quả

Ngày 29/4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP DAP số 2 VINACHEM (DAP2) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

DAP số 2 VINACHEM: Các phong trào của Đoàn Thanh niên ngày càng thiết thực và hiệu quả

Tới dự Đại hội có đồng chí Vũ Việt Tiến - Tổng Giám đốc Công ty; Đồng chí Trịnh Đức Long - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty; Đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Bí thư Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đơn vị và 70 đại biểu chính thức.

DAP 2 6

Đồng chí Trịnh Đức Long - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty khoá II nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai rộng khắp, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai có hiệu quả. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được quan tâm. 

dap 5

Đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Bí thư Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đoàn Thanh niên Công ty đã giới thiệu cho Đảng và kết nạp được 34 đồng chí; Thực hiện 5 đề tài công trình, phần việc thanh niên; Phối hợp cùng Đoàn Thị trấn Tằng Loỏng hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 nhà tình nghĩa; tặng quà dịp Tết Trung thu…

Trên tinh thần dân chủ - đổi mới, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP DAP2 lần thứ III đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Long được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

dap 2

Đồng chí Nguyễn Thành Long (người đứng thứ 8 từ phải qua) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

DAP 2 3

DAP 2 4

DAP 2 5

DAP 2 6

DAP 7

DAP 2 7

DAP 2