Cải cách hành chính tại Lào Cai- Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ

25/08/2023
1944

Năm 2022, là năm thứ hai Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của tỉnh Lào Cai đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố với tổng số điểm đạt được là: 86,93 điểm; Chỉ số SIPAS năm 2022, tỉnh Lào Cai đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố với tổng số điểm đạt được là 83,97% điểm, tăng 43 bậc so với năm 2021 (năm 2021 xếp hạng thứ 52).

z4634330970152_bec86d69d2b0c70938703558711de4ec

Lào Cai lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ.

Đạt được kết quả trên là do lãnh đạo tỉnh đã quyết liệt trong việc chỉ đạo, điều hành cùng với sự vào cuộc của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Mục tiêu của tỉnh Lào Cai nỗ lực duy trì với quan điểm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền; xác định người dân là trung tâm của quá trình phát triển, tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện CCHC trọng tâm là cải cách TTHC.

Tỉnh đã chủ động cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC so với quy định. Hiện có 933/1.937 TTHC (đạt 48%) được cắt giảm trong toàn tỉnh.

Trong quý I năm 2023 có hơn 80 nghìn lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp gần 60 tỷ đồng; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (1.937 TTHC) được cập nhật, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và thực hiện niêm yết, công khai theo quy định.

Dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh được mở rộng và đẩy mạnh thực hiện (hiện đang cung cấp 1.521 TTHC toàn trình, đạt 78,5%); tích hợp, cung cấp 1.365/1.591 dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 85,8%.

z4634390347621_1728ae0799983395eec4e619621dd68c

Bà Dương Thị Thu Hằng – Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai.

Nói về CCHC trong lĩnh vực thuế, bà Dương Thị Thu Hằng – Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho biết: "Để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai.

Ngành Thuế nói chung và Cục Thuế tỉnh Lào Cai nói riêng đã điện tử hóa ở tất cả các khâu từ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế đến hoàn thuế đều được thực hiện qua môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, ngành thuế luôn chú trọng mở rộng triển khai các hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ người nộp thuế tốt hơn. Đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, khai thuế điện tử đối với doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 100% các doanh nghiệp đang hoạt động, 100% số hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Công tác khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100% số doanh nghiệp đã được cấp MST trên địa bàn; trên 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Thực hiện dịch vụ hoàn thuế điện tử 100% số hồ sơ hoàn thuế đã được giải quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

787A2736

Ông Dương Xuân Sinh, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Còn đối với ngành Hải quan, công tác Cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đã góp phần quan trọng để tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.

Việc đẩy mạnh Cải cách hành chính, hiện đại hóa và triển khai mô hình hải quan thông minh tại Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã và đang góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thúc đẩy giao lưu thương mại, hội nhập quốc tế vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Cục Hải quan Lào Cai được đánh giá là một trong các đơn vị thuộc top đầu các Cục Hải quan có chỉ số CCHC cao nhất.

Đơn vị đã triển khai đồng bộ và toàn diện, từ cải cách thể chế đến cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các khâu, lĩnh vực nghiệp vụ trong quản lý hải quan; tích cực phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp, thường xuyên trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người khai hải quan.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình thực hiện thủ tục hải quan; tham gia tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT để triển khai hệ thống CNTT mới đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, hướng tới Hải quan số.

Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong toàn đơn vị.

Đặc biệt từ ngày 21/8/2023, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chính thức tham gia triển khai nền tảng cửa khẩu số (thuộc Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành) trong giải quyết thủ tục hành chính.

z4634372064713_3b27ee086d2414ce11b6e077995f0bc7

Bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát.

Việc thực hiện triển khai CCHC tại tuyến huyện cũng được thực hiện rất hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bà Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung cắt giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch.

Đôn đốc các cơ quan thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số văn bản đi trên toàn huyện là hơn 20 nghìn văn bản, số văn bản đi được tạo lập HSCV đạt 96%; tỷ lệ văn bản đi được ký số hoàn toàn đạt 95%.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, bộ phận một cửa UBND huyện tiếp nhận 16.264 hồ sơ, trong đó trả trước và đúng hạn 98,5%. Tổng số TTHC thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết 1.381 thủ tục, tiết kiệm hơn 500 triệu đồng.

z4634343524657_3be91a6d022203dd27cb778f4ee9b388

Cải cách chành chính được tỉnh Lào Cai rất quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.

Một số lĩnh vực có nhiều thủ tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục số với quy định như: Giao thông – Vận tải rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày đối với thủ tục cấp phép xây dựng.

Lĩnh vực Lao động –TBXH rút ngắn từ 27 ngày xuống 14 ngày đối với thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường rút ngắn từ 45 ngày xuống còn 31 ngày đối với thủ tục Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Trên thực tế, việc đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung đã mang lại hiệu quả tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhận được đánh giá tích cực từ phía người dân và doanh nghiệp.

787A2688

Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc DAP số 2 -–VINACHEM.

Ông Vũ Việt Tiến, Tổng giám đốc DAP số 2 -–VINACHEM chia sẻ: Đến giờ vấn đề Cải cách thủ tục hành chính đã được cải thiện nhiều, đã thông thoáng hơn và có nhiều điểm mới rất tích cực, bỏ nhiều loại giấy phép con, cải cách thuế, hải quan… giúp doanh nghiệp giảm rất nhiều thời gian, chi phí.

Điển hình như trước đây, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến khi được chấp thuận chủ trương đầu tư 01 dự án bổ sung của doanh nghiệp thì phải mất cả năm. Tuy nhiên, đến nay thì cả quá trình chỉ mất chưa tới 01 tháng.

787A2728

Ông Hoàng Ngọc Minh (bên trái), Giám đốc Chi nhánh luyện đồng Lào Cai Vimico trao đổi với PV Báo PLVN.

Cũng chung quan điểm, ông Hoàng Ngọc Minh, Giám đốc Chi nhánh luyện đồng Lào Cai Vimico cho biết: Phía doanh nghiệp rất đồng tình với các cơ chế, chính sách và công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Mọi thủ tục được thực hiện rất nhanh chóng, doanh nghiệp không gặp phải bất cứ vướng mắc gì.

787A2765

Ông Lê Ngọc Minh – Giám đốc Ban QLDA ODA &ĐTXD Lào Cai.

Theo ông Lê Ngọc Minh – Giám đốc Ban QLDA ODA &ĐTXD Lào Cai, việc triển khai CCHC đã mang lại nhiều thuận lợi.

Trước đây, khi giải ngân vốn đầu tư công phải trực tiếp mang hồ sơ tới Kho bạc và làm thủ tục. Giờ đây tất cả các hồ sơ, giải ngân đều được thực hiện trên môi trường điện tử, rút ngắn được thời gian xử lý. Nhà thầu cũng sẽ nhận được tiền ngay trong ngày.

Thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn (lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng, đầu tư, tài chính công...). Tập trung triển khai số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chuyển đổi số có trọng tâm trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương sẽ tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Igate, Ioffice của tỉnh theo hướng kết hợp và có sự kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; Quy hoạch về dữ liệu, mạng chuyên dùng; Duy trì Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp…