Công ty CP DAP số 2 - Vinachem đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028

15/04/2023
1533

Công đoàn Công ty CP DAP số 2 – Vinachem luôn xác định chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt quá trình triển khai hoạt động Công đoàn, tạo sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DAP 2Ngày 14/4, tại Lào Cai, Công ty CP DAP số 2 - Vinachem đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự có ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; Ông Vũ Việt Tiến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cùng 102 đại biểu công đoàn Công ty.

Luôn sát cánh bên người lao động

Hiện nay, số công đoàn bộ phận Công ty là 12 đơn vị. Tổng số đoàn viên công đoàn là 572 người/tổng số 572 công nhân viên chức lao động, trong đó lao động nữ là 158 người, chiếm 27,6%.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ khoá III, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ông Phạm Hồng Chung, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thông tin cho biết, hàng năm, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn trong việc sắp xếp, bố trí lao động phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giải quyết việc làm, ổn định cho người lao động.

ong pham hong chung

 Ông Phạm Hồng Chung báo cáo tại Đại hội

Công đoàn Công ty cũng chủ động đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo việc làm, giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động; thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và chính sách đối với lao động nữ.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện kịp thời những vướng mắc, những bất hợp lý để tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo các cấp có biện pháp tháo gỡ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Nhờ vậy, người lao động được đảm bảo mọi quyền lợi, chế độ, chính sách, tiền lương và thu nhập. Thu nhập của cán bộ, người lao động hàng năm được tăng, năm 2022 đạt bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, tham gia loại hình bảo hiểm con người và được hưởng đầy đủ các chế độ của Bảo hiểm xã hội.

“Bên cạnh đó, Công ty luôn duy trì tốt công tác đại tu, sửa chữa, nâng cấp máy móc, thiết bị tại các đơn vị góp phần ổn định sản xuất, nâng cao năng suất lao động, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động” – ông Phạm Hồng Chung chia sẻ.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động được Lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt việc khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Qua khám sức khỏe định kỳ, Công đoàn nắm bắt được tình trạng sức khỏe của người lao động, từ đó tham mưu với Lãnh đạo Công ty quan tâm những trường hợp sức khỏe yếu được bố trí làm công việc phù hợp hơn. Trong 5 năm qua, phối hợp với Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã chọn cử 12 người đi nghỉ điều dưỡng tại Cao Bằng, Bắc Cạn, Điện Biên...

dap 2 a

Khơi dậy tinh thần sáng tạo từ các phong trào thi đua

Ông Phạm Hồng Chung thông tin thêm, hưởng ứng phong trào thi đua của Công đoàn cấp trên và phát động thi đua của Tổng Giám đốc Công ty tại Hội nghị người lao động, Công đoàn Công ty luôn xác định, công tác thi đua là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động công đoàn, với nhiều nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Điển hình là các phong trào học tập nâng cao trình độ; Phát động đợt thi đua “An toàn - Năng suất - Chất lượng và Hiệu quả” trong toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch; Phong trào thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh các quý trong năm; Phong trào người lao động thực hiện tốt nội quy lao động; Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí...

Tất cả các phong trào thi đua đều hướng đến mục tiêu năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phong trào thi đua không nặng về hình thức mà đi sâu vào những nội dung thiết thực, phù hợp, gắn với thực tiễn, gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, gắn với quyền lợi, thu nhập của người lao động, kịp thời động viên tinh thần, tạo cho phong trào được sôi nổi, hiệu quả.

Đơn cử, Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến đã được Lãnh đạo Công ty và Công đoàn chú trọng quan tâm, khuyến khích và phát triển. Trong 5 năm, toàn Công ty có 36 ý tưởng sáng tạo đề xuất trong đó có 28 ý tưởng thành sáng kiến, với giá trị làm lợi hơn 4 tỷ đồng, tổng số tiền thưởng là 60.000.000 đồng.

Phong trào đã khơi dậy tính sáng tạo trong đội ngũ công nhân lao động trẻ, đem lại lợi ích kinh tế trên lĩnh vực quản lý kỹ thuật; nâng cao hiệu suất vận hành, rút ngắn thời gian sửa chữa; áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, quản lý; tiết kiệm vật tư, nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn tích cực hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong Tháng Công nhân năm 2021 và chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty xác định sẽ luôn đồng hành với Lãnh đạo Công ty, vì sự phát triển bền vững của Công ty. Tất cả hoạt động đều hướng về người lao động, vì việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động và Công đoàn Công ty vững mạnh.

Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động được học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Công đoàn cấp trên; 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 95% trở lên công đoàn bộ phận tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu số sáng kiến hàng năm tăng từ 10% đến 12% so với năm trước liền kề; 85% trở lên công đoàn bộ phận đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, phấn đấu có từ 95% trở lên số người lao động trong diện bình xét đạt lao động tiên tiến. Công đoàn Công ty hàng năm đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu được tặng cờ thi đua của Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong nhiệm kỳ. Đạt đơn vị sản xuất an toàn, có môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Góp ý tham luận tại Đại hội, đại diện Phòng Tổ chức lao động nhấn mạnh: “Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt quá trình triển khai hoạt động Công đoàn, tạo sức mạnh đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn dành sự quan tâm đặc biệt và tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này”.

Cụ thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, giúp đoàn viên và người lao động có hiểu biết đúng đắn về quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên.

Đời sống vật chất của người lao động và đoàn viên công đoàn hiện nay đã và đang từng bước được nâng cao, với mức lương ổn định. Công tác tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, bồi dưỡng độc hại, BHXH và các chế độ chính sách cho người lao động luôn được thực hiện kịp thời và chính xác.

Trong năm 2022, Công ty thực hiện triển khai sửa đổi, bổ sung Hệ thống Thang bảng lương của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, thực hiện từ 01/01/2022. Chi hỗ trợ cho người lao động phụ cấp xăng xe, chuyên cần để tăng thêm thu nhập. Các dịp lễ, tết đều chi quà bằng tiền và hiện vật cho người lao động đầy đủ và kịp thời…

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt của Lãnh đạo Công ty, Công đoàn đã có những bước tiến rõ rệt trong việc chăm lo đời sống cho người lao động; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Phòng Cơ điện đề xuất, những năm gần đây, dây chuyền, thiết bị của Công ty đã được sửa chữa, thay thế ở nhiều bộ phận. Tuy nhiên, vẫn còn những thiết bị cũ nhưng vẫn là những “mắt xích” quan trọng, cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp với mục tiêu tháo gỡ các nút thắt trong dây chuyền công nghệ, giảm hao phí nguyên liệu, tăng hiệu quả sản xuất.

Để duy trì phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Công ty cần tiếp tục tạo điều kiện để nhân viên có điều kiện cọ xát thực tế như tham quan học tập tại các nhà máy có quy mô, tính chất tương tự hoặc tổ chức các cuộc thi tay nghề ở nhiều lĩnh vực để người lao động được học hỏi, trau dồi nhiều hơn, từ đó có thể kết hợp lý thuyết và thực tiễn để đóng góp hiệu quả hơn. Ngoài ra cần thành lập các tổ, nhóm liên kết giữa các đơn vị, phòng ban nhằm giao lưu, học hỏi, thi đua để duy trì và phát triển phong trào.

Riêng về vấn đề nâng cao an toàn an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ, gìn giữ môi trường xanh - sạch - đẹp, đại diện Phòng kỹ thuật cho rằng, người sử dụng lao động chủ động nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định; có biện pháp xử lý nghiêm đối với người lao động vi phạm quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Công ty thực hiện tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức của người lao động về công tác an toàn – vệ sinh lao động đồng thời có kế hoạch cải thiện điều kiện lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động về quy trình sản xuất, không được bố trí người lao động chưa được huấn luyện theo quy định vào làm việc.

Các đơn vị cần tăng cường giám sát, vận hành, khống chế công nghệ sản xuất tốt hạn chế sự cố phát sinh ảnh hưởng môi trường, vận hành đúng quy trình sản xuất…

Công đoàn - Cánh tay nối dài của công ty

Phát biểu tại buổi Đại hội, ông Nguyễn Huy Thông ghi nhận, trong nhiệm kỳ vừa qua công đoàn luôn sát cánh cùng chính quyền, công đoàn tham gia cùng chính quyền xây dựng quy chế nội bộ bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt, vai trò công đoàn đã phát huy rất tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh, có những lúc khó khăn đã tạo được niềm tin của người lao động vào sự ổn định, phát triển của Công ty và toàn Tập đoàn, cùng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

ong nguyen huy thong

Ông Nguyễn Huy Thông, Chủ tịch Công đoàn Hóa chất Việt Nam: Ban chấp hành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để có được kết quả tốt hơn trong công tác phong trào cũng như chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trong Tập đoàn

Ông Nguyễn Huy Thông đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành công đoàn cần xây dựng chương trình toàn khóa thiết thực, gắn với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Ban chấp hành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để có được kết quả tốt hơn trong công tác phong trào cũng như chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trong Tập đoàn. Đặc biệt chủ động đề xuất cơ chế, chính sách, chế độ sao cho cán bộ công nhân viên Công ty có đời sống, thu nhập tốt hơn.

ong vu viet tien

Ông Vũ Việt Tiến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty: Thời gian tới, ban chấp hành công đoàn cần tiếp tục là cánh tay nối dài của công ty trong việc nỗ lực chăm lo cho người lao động

Luôn xác định người lao động là vốn quý của Công ty, ông Vũ Việt Tiến chỉ đạo, thời gian tới, ban chấp hành công đoàn cần tiếp tục là cánh tay nối dài của công ty trong việc nỗ lực chăm lo cho người lao động. Đồng thời, phát huy hơn nữa khối đại đoàn kết Công ty, tạo nên sức mạnh chung, góp phần cho hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động gắn bó, chia sẻ với Công ty.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, ông Trịnh Đức Long bày tỏ sự cảm ơn trước những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và lãnh đạo công ty. Ông Trịnh Đức Long cũng khẳng định thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, khơi dậy khối đoàn kết doanh nghiệp, góp phần vào thành tích chung của doanh nghiệp.

ra mat ban chap hanh

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP DAP số 2 - Vinachem nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa III gồm 13 đồng chí. Ban chấp hành cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đồng chí Phạm Hồng Chung được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty. Đại hội cũng bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 13/4, Công đoàn Công ty đã tổ chức gắn biển công trình công đoàn nhà ăn ca DAP 2 chào mừng Đại hội Công đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam. Công đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cũng tặng máy lọc nước cho Công ty DAP 2 để phục vụ người lao động.

DAP 2 b

DAP 2 C

Một số hình ảnh tại Đại hội:

DAP 2 1

DAP 2 2

DAP 2 3

DAP 2 4

DAP 2 5