09-09-2021 242
Chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
DAP2 mời chào giá cạnh tranh cung cấp Nylon
09-09-2021 253
Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
DAP2 mời Chào giá cạnh tranh Khung bản máy ép bùn
06-09-2021 264
Mời Chào hàng cạnh tranh Dầu DO 0,5S-II
DAP Lào Cai mời chào hàng cạnh tranh gói "Dầu DO ,5S-II"
06-09-2021 418
Chào giá cạnh tranh bê tông chịu lửa
Công ty DAP Lào Cai mời chào giá cạnh tranh Bê tông chịu lửa
24-08-2021 395
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
Báo giá cạnh tranh Vật tư, Bảo hộ lao động
24-08-2021 354
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
Gia hạn thời gian đóng mở thư chào giá 1309
24-08-2021 283
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng
Chào giá cạnh tranh Gia công chế tạo bộ bánh răng
24-08-2021 335
Chào giá cạnh tranh gói "ổ cứng, ram máy tính"
Chào giá cạnh tranh gói "ổ cứng, ram máy tính"
24-08-2021 253
Mời Chào giá cạnh tranh bình dưỡng khí Oxy
Thư mời Chào giá cạnh tranh bình dưỡng khí Oxy
24-08-2021 234
Thư mời chào hàng cạnh tranh "gói cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng Apatit"
Thư mời chào hàng cạnh tranh "gói cung cấp dịch vụ vận chuyển quặng Apatit"
20-08-2021 249
Chào giá cạnh tranh gói " Dầu DO"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Dầu DO"
20-08-2021 278
Chào hàng cạnh tranh "Dầu mỡ nhờn"
DAP LÀo Cai mời Chào giá cạnh tranh "Dầu mỡ nhờn"
20-08-2021 252
Chào giá cạnh tranh gói " Contactor,aptomat, rơ le"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Contactor,aptomat, rơ le"
20-08-2021 263
Chào giá cạnh tranh gói " Mua sắm bảo hiểm kết hợp con người năm 2021"
Mời Chào giá cạnh tranh gói " Mua sắm bảo hiểm kết hợp con người năm 2021"
19-08-2021 317
Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2
Công ty DAP Lào cai mời Chào hàng cạnh tranh bơm cấp NH3 theo thông báo số 1488 TB-DAP2